Naws am Le

Gwelwch ein taflenni isod

Please see our flyers below

Wales Coast Path Flyer
Taflen Llwybr Arfordir Cymru

10.00am - hanner dydd (cerdded ar lwybr yr arfordir) 12.00 - 4.00pm gweithdy

10.00am - midday (walk coast path) 12.00 - 4.00pm workshop

Sir y Fflint / Flintshire; 25/09/14 | PentrePeryglon / DangerPoint, Talacre

Conwy; 30/09/14 | Venue Cymru, Llandudno

Meirionnydd; 01/10/14 | Clwb Golff / Fairbourne Golf Club

Llyn; 10/10/14 | Goslings, Abersoch

I gael rhagor o wybodaeth neu i fynegi eich diddordeb, cysylltwch â ni drwy ein tudalen Cysylltu â Ni

For more information or to register your interest please contact us using our Contact Us page

nawsamle@barsbyassociates.com
senseofplace@barsbyassociates.com